Movie: Navey Da Yave Shpe              Singer: Shah Sawar & Laila Khan

Category:

Laila Khan, Shah Sawar

Comments are closed.